Your search results

Nota Legal

Fincas Jarger, S.L.
Registro Mercantil: Tomo 44407, folio 188, hoja B 455231 inscripción 1.
N.I.F. B61842266
Av. Catalunya, 2
08392 – Sant Andreu de Llavaneres
Telf. (+34) 93 621 90 00
E-mail: info@bourgeoisprime.com

Fincas Jarger, S. L. com a empresa titular del web site www.bourgeoisprime.com, declara que compleix amb la normativa vigent en relació a la protecció de dades, concretament amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal.

Dades de caràcter personal dels usuaris del web site
Mitjançant l’emplenament dels formularis del web site, els usuaris presten el seu consentiment exprés perquè tota la informació i les dades que subministrin a través de la pàgina web siguin incorporades i tractades als fitxers automatitzats titularitat de l’empresa Fincas Jarger, S. L. per gestionar els serveis sol·licitats i informar sobre els serveis oferts per l’empresa.

Els usuaris de la web site que desitgin fer ús dels seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en relació als fitxers automatitzats titularitat Fincas Jarger, S.L., hauran de remetre un e-mail a la següent adreça de correu electrònic info@bourgeoisprime.com o bé un escrit dirigit a Fincas Jarger, S.L. Avinguda de catalunya, 2- 08392 Sant Andreu de Llavaneres.

Prevenció
L’empresa Fincas Jarger, S.L. adoptarà les mesures necessàries que estiguin al seu abast per evitar qualsevol alteració o ús indegut que es pogués produir de la informació de caràcter personal dels usuaris del web site.

Cessió de Dades
Per a la cessió de les dades de caràcter personal a altres empreses o entorns que estiguin vinculats a Fincas Jarger, S.L. pel motiu laboral que sigui es demanarà sempre autorització prèvia a l’usuari sempre tenint en compte la legislació vigent a Espanya sobre protecció de dades de caràcter personal.

Responsabilitat
Les possibilitats anomalies en el sistema electrònic que succeeixin per causes que no siguin competència de la pròpia empresa eximeixen a aquesta de tota responsabilitat.

Propietat Intel·lectual i industrial
Les imatges, marques, logotips, dissenys, codi font i continguts en el web site estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Fincas Jarger, S.L., quedant terminantment prohibit l’ús indegut i la reproducció o distribució total o parcial dels mateixos amb finalitats comercials o d’altra índole que no siguin competència de la pròpia empresa ni tampoc tingui constància ni aquesta hagi donat la seva autorització.