Your search results

Política de privacitat

La confidencialitat, la seguretat de la informació i la protecció de dades de caràcter personal són valors molt importants a BOURGEOIS FINCAS S.L., BOURGEOIS GESTIÓ S.L., BOURGEOIS PATRIMONI S.L., MARCROMCARK S.L. Per aquest motiu, els facilitem la informació de la nostra política de privacitat:

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
2. La legitimació del tractament.
3. Per quines finalitats tractem les seves dades.
4. Durant quant de temps conservem les seves dades.
5. A quins destinataris comuniquem les dades.
6. Quins són els seus drets.

BOURGEOIS FINCAS S.L., BOURGEOIS GESTIÓ S.L., BOURGEOIS PATRIMONI S.L., MARCROMCARK S.L. s’obliga a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals continguda en el Reglament General RGPD 2016/679 UE i en la Llei de serveis de seguretat de la informació LSSI 34/2002.

 

1. Responsable del tractament:

BOURGEOIS FINCAS S.L., BOURGEOIS GESTIÓ S.L., BOURGEOIS PATRIMONI S.L., MARCROMCARK S.L. amb NIF: B61842266, B66688656, B66688706, B63463061

NIF: B61842266, B66688656, B66688706, B63463061, B-84735745, A-24204802, B-61739868, A-31604903, B-47384649 i PT-980212952, respectivament.

Adreça postal: C/ Roger de Lluria 151, 08037 Barcelona y Les Valls 20, 08201 Sabadell (Marcromcark S.L.)
Tel: 93 415 35 35
email: info@ebourgeois.com

 

2. Legitimació del tractament:

La base de legitimació del tractament de les dades és el consentiment de l’usuari al cumplimentar els formularis, acceptar el tractament de dades per a les finalitats indicades en cada cas i acceptar la nostra política de privacitat.

3. Finalitat del tractament:

Les dades personals seran exclusivament utilitzades per a les finalitats exposades en el formulari de recollida de dades.
Les dades de caracter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electronics, així com les dades a les quals BOURGEOIS FINCAS S.L., BOURGEOIS GESTIÓ S.L., BOURGEOIS PATRIMONI S.L., MARCROMCARK S.L.  accedeixi com a conseqüencia de la seva navegació, consultes o sol.licituds realitzades a través de la Web, seran recollides en un fitxer responsabilitat de BOURGEOIS FINCAS S.L., BOURGEOIS GESTIÓ S.L., BOURGEOIS PATRIMONI S.L., MARCROMCARK S.L.
El propòsit és atendre les seves consultes o sol·licituds, ens posem en contacte via: correu electrònic o telèfon (trucada o whatsapp) o altres mitjans telemàtics. També elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació per tal de mantenir-lo informat sobre els béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

 

4. Conservació de les dades:

Les seves dades es conservaran mentre duri la finalitat per la qual van ser recollides i no sigui sol.licitada la seva supressió o revocació.

Sense perjudici de la seva conservació per posar a disposició de les autoritats competents pel compliment d’obligacions legals.

5. Destinataris de les dades:

Les seves dades no seran comunicades a tercers excepte a les nostres empreses associades i pel compliment d’obligacions legals.

En determinats casos es donarà accés a les seves dades a determinats proveïdors que presten serveis a la nostra empresa, com l’envia-ment de les newsletters, l’emmagatzematge de dades o de pàgines web, amb tots ells es tenen signats els contractes de protecció de dades com encarregats del tractament i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

6. Drets en relació a les seves dades de carácter personal:

L’usuari podra revocar el seu consentiment en qualsevol moment i exercir els drets de:
– Accés a les seves dades per saber quines son objecte de tractament.
– Rectificació de les dades inexactes.
– Supressió quan les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.
– Portabilitat en els casos previstos per la normativa i seran lliurats en format estructurat a vostè o al nou encarregat del tractament que designi.
– Limitació en determinades circumstàncies.
– Oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació personal.

El termini màxim per a resoldre l’exercici dels drets és 1 mes des de la recepció de la sol·licitud.

L’usuari podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condiciones previstos a la legislació vigent, a l’atenció: Protecció de dades a l’adreça C/ Roger de Lluria 151, 08037 Barcelona y Les Valls 20, 08201 Sabadell (Marcromcark S.L.) ó per correu electrònic a info@ebourgeois.com.

En el cas de no ser atès satisfactòriament pot presentar una reclamació davant l’Autoritat espanyola de Protecció de dades.

Així mateix, amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, reconeix que la informació i les dades personals recollides són exactes i veraces.
Mesures de seguretat:

GRUPOUNOCTC informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.